The Divine Moon

A WRITER, A FOLLOWER OF THE ORISHAS, A SANTERIA PRACTITIONER.
Ìbà Orunmila, Elérì ìpín,
Ikú dúdú àtéwó Òró tó sí gbógbó òná Ìbà awo Akódá Ìbà awo Àsèdá 

Iboru Iboya Ibocheche ! Honor to you Baba Orunmila! Honor to the Orisha of destiny and who knows where all our paths lead, Ase OOO!

Ìbà Orunmila, Elérì ìpín,

Ikú dúdú àtéwó 
Òró tó sí gbógbó òná 
Ìbà awo Akódá 
Ìbà awo Àsèdá 

Iboru Iboya Ibocheche ! Honor to you Baba Orunmila! Honor to the Orisha of destiny and who knows where all our paths lead, Ase OOO!
  1. trees-of-wow reblogged this from divinemoon
  2. thegoldustwoman74 reblogged this from divinemoon
  3. divinemoon posted this
blog comments powered by Disqus